Průběh výstavby

probíhá výstavba kanalizačního řádu a odvodnění budoucí komunikace