kolaudace dvdomů a trdomů Etapy II

Dvojdomy a trojdomy druhé Etapy byli kolaudovány a předány zákazníkům

kolaudace domů Etapa I

prvních 17 rodinných domů bylo kolaudováno a následně předáno zákazníkům

Kolaudace komunikace

dne 23/04/2020 byl vydán kolaudační souhlas k nové komunikace PodHumny

kolaudace vodovodních a kanalizačních řádů

17/02/2020 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním vodovodních a kanalizačních řádů projektu Pod Humny

kolaudační souhlas k věřejnému osvětlení vzníkající ulice

5/02/2020 vydán kolaudační souhlas k věřenému osvětlení vznikající nové ulice

vydán kolaudační souhlas na plynovod a plynové přípojky

4 února 2020 vydán kolaudační souhlas pro plynovod a plynové přípojky

září 2019: start výstavby domů druhé etapy

zahájili jsme výstavbu domů závěrečné etapy projektu Pod Humny. Včetně tolik očekávaných solitérních vil.

květen 2019: zahájena výstavba domů první etapy

zahájena výstavba prvních rodinných domů projektu Pod Humny

Stavební povolení na výstavbu 38 rodinných domů Pod Humny

Stavební povoleni na výstavbu všech rodinných domů projektu Pod Humny je v právní moci.

zahájena výstavba kanalizaci a vodovodu

20/03/2019 zahájili jsme stavbu kanalizačního řádu

Stavební povolení na technickou infrastrukturu

Dne 12.2.2019 a 20.02.2019 nabylo právní moci stavební povolení na technickou a dopravní infrastrukturu, komunikace včetně odvodnění a vodovodní a kanalizační řady.

Skrývka ornice

Na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí jsme zahájili skrývku ornice z celého areálu výstavby a uložení na dočasnou deponií.

Rozdělení pozemků

Dle vydaného regulačního plánu došlo k rozdělení pozemků.

Regulační Plán Pod Humny

Zastupitelstvo města Odolena Voda vydalo Opatření obecní povahy Regulační Plán Pod Humny nahrazující uzemní rozhodnutí.