Stavební povolení na výstavbu 38 rodinných domů Pod Humny

Stavební povoleni na výstavbu všech rodinných domů projektu Pod Humny je v právní moci.

zahájena výstavba kanalizaci a vodovodu

20/03/2019 zahájili jsme stavbu kanalizačního řádu

Stavební povolení na technickou infrastrukturu

Dne 12.2.2019 a 20.02.2019 nabylo právní moci stavební povolení na technickou a dopravní infrastrukturu, komunikace včetně odvodnění a vodovodní a kanalizační řady.

Skrývka ornice

Na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí jsme zahájili skrývku ornice z celého areálu výstavby a uložení na dočasnou deponií.

Rozdělení pozemků

Dle vydaného regulačního plánu došlo k rozdělení pozemků.

Regulační Plán Pod Humny

Zastupitelstvo města Odolena Voda vydalo Opatření obecní povahy Regulační Plán Pod Humny nahrazující uzemní rozhodnutí.