Rozdělení pozemků

Dle vydaného regulačního plánu došlo k rozdělení pozemků.

Dle vydaného regulačního plánu došlo k rozdělení pozemků.