Financování

  1. Rezervační poplatek 100.000 Kč na 30 dnů (podepisuje se dohoda o zaplacení rezervačního poplatku).
  2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SOSBK), která již obsahuje podmínky budoucí kupní smlouvy a bude připravena dle vámi zvoleného způsobu financování.
  3. Do 15 dnů po podpisu SOSBK zaplacení 10 % kupní ceny na projektový účet u České spořitelny.
  4. Do 30 dnů po kolaudaci zaplacení zbytku kupní ceny a podpis kupní smlouvy.