Skrývka ornice

Na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí jsme zahájili skrývku ornice z celého areálu výstavby a uložení na dočasnou deponií.

 Po dokončení stavby bude ornice rozprostřena zpět na plochy budoucích zahrad. Ačkoliv je to operace nákladná, provádíme jí z toho důvodu, aby ornice budoucích zahrad nebyla uježděná a udusaná stavební technikou, a aby zahrady mohly plnohodnotně sloužit budoucím obyvatelům lokality Pod Humny.