Kolaudace komunikace

dne 23/04/2020 byl vydán kolaudační souhlas k nové komunikace PodHumny

dne 23/04/2020 byl vydán kolaudační souhlas k nové komunikace PodHumny