kolaudační souhlas k věřejnému osvětlení vzníkající ulice

5/02/2020 vydán kolaudační souhlas k věřenému osvětlení vznikající nové ulice

5/02/2020 vydán kolaudační souhlas k věřenému osvětlení vznikající nové ulice