vydán kolaudační souhlas na plynovod a plynové přípojky

4 února 2020 vydán kolaudační souhlas pro plynovod a plynové přípojky

4 února 2020 vydán kolaudační souhlas pro plynovod a plynové přípojky