kolaudace vodovodních a kanalizačních řádů

17/02/2020 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním vodovodních a kanalizačních řádů projektu Pod Humny

17/02/2020 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním vodovodních a kanalizačních řádů projektu Pod Humny. Připravujeme předání městu Odolena Voda a následně i osazení vodoměrů.