Stavební povolení na výstavbu 38 rodinných domů Pod Humny

Stavební povoleni na výstavbu všech rodinných domů projektu Pod Humny je v právní moci.

Dne 14/05/2019 nabylo právní moci stavební povoleni na výstavbu všech rodinných domů projektu Pod Humny. Probíhá vybavení staveniště potřebným inventářem pro zahájení výstavby domů.